1. <fieldset lang='39k6ejm'></fieldset>

   • <small id='qui51w'></small>

     1. 目的地:東南亞98459人關注
      想去:82064 人去過:39937 人
      東南亞分爲兩個區域,陸域爲中南半島,包括柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南與馬來半島,海域大緻爲馬來群島,包括文萊、東馬來西亞、東帝汶、印度尼西亞、菲律賓、聖誕島與新加坡。連接亞洲 和大洋洲,溝通太平洋與印度洋,地理位置極其重要。
      東南亞地區,氣候以熱帶氣候爲主,全年高溫多雨。東南亞還是世界上外籍華人和華僑最集中的地區之一。